תקנון בית הספר, טפסים להורים ולוח צלצולים- נמצאים בסרגל הכלים העליון באתר