תרגיל בטחון

13-02-2018 כח שבט התשעח - 13-02-2018 כח שבט התשעח

פרטים כלליים