תענית אסתר, חופשה מביה"ס

28-02-2018 יג אדר התשעח - 28-02-2018 יג אדר התשעח

פרטים כלליים