נעם שבת - פ"ש

        67 תרומה    66 משפטים     64 בשלח     63 בא     62 וארא     61 ויחי       60 ויגש         59 מקץ

47 נצבים וילך             46 כי תבוא                  58 וישב                 57 וישלח

56 ויצא                55 תולדות                  54 חיי שרה                53 וירא

52 לך לך                     51 נח             49 יום כיפור