מערכת צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שעה ראשונה
8:30
9:30
שעה שניה
9:30
10:15
הפסקת אוכל
10:10
10:25
הפסקת חצר
10:25
10:45
שעור 3
10:45
11:30
שעור 4
11:30
12:15
הפסקה
12:15
12:30
שעור 5
12:30
13:10
שעור 6
13:10
13:50
הפסקת אוכל
13:50
14:00
הפסקת חצר
14:00
14:15
שעור 7
14:15
15:00